صفحه اصلی

slide1
faker
wir
west
wir2

پرفروش ترین ها

اکسلیوم

استیل اکسلیوم دست اورد بی نظیر شرکت ویرپول .به کمک این استیل خواص دیگر بعد از پخت و پز نگران لکه ها و چربی های چسبیده به اجاق نخواهیم بود و تنها با یک دستمال مرطوب به نظافت اجاق و یا فر خواهیم پرداخت و همه چیز مانند اول خواهد بود . این استیل در مقابل گرمای مستقیم تغییر رنگ نخواهد داد پس تا سال های سال رنگ اجاق و فر ما مانند روز اول خواهد بود .