استخدام

شرکت شاب سرویس در نظر دارد جهت تکمیل کادر فروش شرکت نیرو متخصص آشنا به سیستم های برودتی استخدام نماید . لطفا جهت بررسی سوابق رزومه کاری خود را به آدرس ایمیل Job@shubservice.com ارسال نمایید .